Ochrana osobních údajů

Společnost MUDr. Oldřich Štěpánek, s.r.o., IČ: 287 82 798, prohlašuje, že veškeré osobní údaje klientů a návštěvníků jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a s účinností od 25. 5. 2018 s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Žádné osobní údaje zákazníků neposkytujeme třetím stranám.

Kde osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje klientů jsou uchovávány na serverech, které se nachází na území České republiky, která je členem Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v datacentrech společností ONEsolution s.r.o. (www.onebit.cz).

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, shromažďovat následující údaje. Všechny níže uvedené údaje jsou považovány za důvěrné a vztahují se na ně tyto podmínky o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje klientů:

Jedná se o klienty, kteří vyplnili formulář na těchto webových stránkách.

V rámci objednání receptu to jsou Jméno, Příjmení, E-mail, Telefon, 

Takto získané údaje klientů považujeme za údaje získané v souvislosti s vyřízením požadavku na vydání receptu.

Osobní údaje návštěvníků:

Jedná se o návštěvníky webu dockalovahb.cz a dalších informačních míst, které využíváme. Na těchto místech můžeme automaticky shromažďovat některé údaje, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému a přibližná lokace.

Dále ukládáme tyto informace:

  • Informace získané́ pomocí cookies (technická a funkční).
  • Informace z webový logů serverů.
  • Informace získané́ z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění požádáme.
  • Doba zpracování osobních údajů je 5 let od ukončení poslední služby.

Správce údajů je oprávněn na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům a vy jste s tím srozuměn/a.

Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Pokud chce klient kompletně smazat všechny osobní údaje a data, která aplikace uchovává, tak je potřeba nás kontaktovat na ostepanek@email.cz.

Závěrečná ustanovení

Pokračováním využívání našich služeb vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že rozumíte zpracování vašich osobních údajů podle těchto pravidel.

Jsme oprávněni měnit tato pravidla podle platné legislativy.

Změníme-li pravidla, dáme vám vědět formou e-mailové zprávy.

Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.

Máte otázky k pravidlům ochrany osobních údajů? Rádi vše vysvětlíme a odpovíme. Stačí nás kontaktovat na adrese ostepanek@email.cz. Můžete nás tam kontaktovat pro uplatnění jakéhokoliv práva jako je právo na výmaz, námitku nebo přenositelnost dat.