Gynekologie

Porodnictví

Výkony nejsou hrazené ze zdravotního pojištění a jsou poskytované na vlastní žádost pacientky